FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.03.203
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 31 Hasılat kalemi
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Yurtiçisi satışlar kaleminin sehven hatalı girilmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Net dönem karına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

08.05.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan 01.01.2023 - 31.03.2023 ara hesap dönemine ait finansal rapor bildirimi dipnotlarında yer alan DİPNOT 31 HASILAT kalemi altındaki yurtiçi satışlar alt kalemi sehven 67.228.272 TL yerine 67.231.271 TL yazılmış olup ana hasılat kalemini etkilememektedir. Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş 01.01.2023- 31.03.2023 ara hesap dönemine ait  finansal tablo ve dipnotlarımız KAP' ta yeniden ilan edilecektir.


                    Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                   Yönetim Kurulu