FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
769
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

 

  


 KARAR TARİHİ: 09.05.2023
 KARAR SAYISI: 769

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

 

  

Şirketimiz, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 01.01.2023-31.03.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide ve konsolide olmayan Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu ("Finansal Tablolar") ve Dipnotlar" ile faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.

  

 

  

Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,

  

 

  

Finansal Tabloların;

  

 

  

·         Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

·         Ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını

  

 

  

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  

 

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

  

 

  

 

  


 
 

  

 

                   
 

DURMUŞ DÖVEN

 
 

BEHZAT KAPLAN

 
 

YÖNETİM KURULU  BAŞKANI

 
 

YÖNETİM KURULU  ÜYESİ