FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'ca Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
09.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
5 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015
1. Taksit
0,0497110
4,9711
10
0,0447399
4,47399
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015
2. Taksit
0,0662814
6,62814
10
0,0596532
5,96532
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015
3. Taksit
0,0828518
8,28518
10
0,0745666
7,45666
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015
4. Taksit
0,0662814
6,62814
10
0,0596532
5,96532
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015
5. Taksit
0,0662814
6,62814
10
0,0596532
5,96532
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015
TOPLAM
0,3314070
33,1407
10
0,2982661
29,82661
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023
1. Taksit
0,0497110
4,9711
10
0,0447399
4,47399
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023
2. Taksit
0,0662814
6,62814
10
0,0596532
5,96532
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023
3. Taksit
0,0828518
8,28518
10
0,0745666
7,45666
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023
4. Taksit
0,0662814
6,62814
10
0,0596532
5,96532
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023
5. Taksit
0,0662814
6,62814
10
0,0596532
5,96532
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023
TOPLAM
0,3314070
33,1407
10
0,2982661
29,82661
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
03.07.2023
03.07.2023
05.07.2023
04.07.2023
2. Taksit
29.09.2023
29.09.2023
03.10.2023
02.10.2023
3. Taksit
31.10.2023
31.10.2023
02.11.2023
01.11.2023
4. Taksit
30.11.2023
30.11.2023
04.12.2023
01.12.2023
5. Taksit
29.12.2023
29.12.2023
03.01.2024
02.01.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015
0
0
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 9 Mayıs 2023 tarihinde (bugün) yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payının aşağıda yer alan tablodaki tutar ve tarihler esas alınarak 5 taksitte ödenmesine karar verilmiştir.


Tabloda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sehven eksik bırakılan "Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi" tabloya eklenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Payı Dağıtımı Önerisi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.411.008,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
104.936.199
30.660.333,72
4. Vergiler ( - )
21.188.894
7.952.035,2
5. Net Dönem Kârı
83.747.305
22.708.298,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.135.414,93
1.135.414,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
82.611.890,07
21.572.883,59
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
179.494
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
82.791.384,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
19.884.439,63
* Nakit
19.884.439,63
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.688.443,96
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
61.039.006,48
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.982.665,94
0
3,61
0,29827
29,82666
B Grubu
14.913.329,72
0
18,05
0,29827
29,82666
TOPLAM
17.895.995,66
0
21,66
0,29827
29,82666