FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
13
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte (konsolide) finansal durum tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

a)Şirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,

b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketteki görev  ve  sorumluluk  alanında  sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki,  II-14.1 sayılı Tebliğ  hükümleri uyarınca finansal  raporlama  standartlarına  göre hazırlanmış finansal  tabloların  Şirket'in  aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar ve zararı  ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığı ve faaliyet  raporunun işin  gelişimi ve Sorumluluk  Beyanı performansını ve  Şirket'in finansal  durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve  belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

  

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.