FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulunun 2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SEKUR, TRESKPA00016
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SEKUR, TRESKPA00016
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SEKUR_2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
13.885.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
653.675,18
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
17.719.306
-36.269.936,59
4. Vergiler ( - )
-1.987.328
0
5. Net Dönem Kârı
15.731.978
-36.269.936,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-27.051.620
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-11.319.642
-36.269.936,59
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
600
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
-11.319.042
-36.269.936,59
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimiz Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 15.731.978.- TL kar, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 36.269.936,59 TL zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerine bilgi verilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.