FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
A Grubu
Karar Tarihi
12.05.2023
Genel Kurul Tarihi
07.06.2023
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Batıçim 2022 A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin A grubu pay sahipleri özel genel kurul toplantısı 07 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 14:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.