FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[GENIL, LUKSK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
GENIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,1111111 TL Teorik Fiyat: 38,469 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

LUKSK.E %180 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 25,357 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)