FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
385.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016
40.000.000
37.000.000,000
92,50000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00016
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024
26.666.668
24.666.667,900
92,50000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAPG00024
Nâma
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032
133.333.332
123.333.332,100
92,50000
C Grubu
C Grubu, DAPGM, TREDAPG00032
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
200.000.000
185.000.000,000
92,50000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
15.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
15.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkez adresinde toplanarak;

1.Şirketimizin 04.05.2023 tarihli 16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 200.000.000 TL'den 385.000.000 TL'ye yükseltilmiş, bu artış sebebiyle artırılan 185.000.000 TL'lik sermayenin ve nihai sermayenin, sermayeyi temsil eden paylara göre dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Pay Grupları

Mevcut Sermaye TL

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)

Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

Toplam Sermaye (TL)

Nevi

A Grubu,

İşlem Görmüyor,

TREDAPG00016

40.000.000,00

37.000.000,00

92,5

77.000.000,00

Nama

B Grubu,

İşlem Görmüyor,

TREDAPG00024

26.666.668,00

24.666.667,9

92,5

51.333.335,9

Nama

C Grubu,

İşlem Görüyor,

TREDAPG00032

133.333.332,00

123.333.332,1

92,5

256.666.664,1

Nama

TOPLAM

200.000.000,00

185.000.000,00

92,5

385.000.000,00

-

2.Bedelsiz sermaye artırımı neticesinde oluşan Şirket sermayesi ve pay sahipliği yapısı bağlamında;

2.1 Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin Ek-1'de sunulan şekli ile tadil edilmesine ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

2.2 İşbu tadil kararının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Ticaret Sicil Müdürlükleri'nde tescil süreçlerinin yürütülmesine,

2.3 Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

2.4 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Söz konusu karar kapsamında 15.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil.pdf