FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programının Sonlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
35.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
17.02.2023
100.000
0,057
7,77
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
28.03.2023
100.000
0,057
8,77
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
04.04.2023
100.000
0,057
8,82
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
17.04.2023
100.000
0,057
8,72
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
20.04.2023
50.000
0,029
8,76
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
25.04.2023
50.000
0,029
8,64
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
26.04.2023
100.000
0,057
8,44
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
28.04.2023
150.000
0,086
8,26
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
02.05.2023
200.000
0,114
7,69
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
03.05.2023
100.000
0,057
7,27
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
10.05.2023
50.000
0,029
7,65
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
15.05.2023
150.000
0,086
7,94
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)
Geri Alımın Maliyeti (TL)
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak
Geri Alınan Toplam Pay Sayısı
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, UNLU, TREUNCO00023
8,9
8,158
10.197.573,25
Özkaynaklar
1.250.000
0,71
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında; "Geri Alım Programı" sonlanmıştır. Geri Alım Programı'nın yürürlükte olduğu 3 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede;

- Geri alınan paylar için ödenmiş olan azami bedel pay başına 8.90 Türk Lirası ve ortalama bedel pay başına 8.158 Türk Lirası;

- Geri alınan toplam pay sayısı 1.250.000 adet ve bu payların sermayeye oranı % 0.71

- Bu geri alımların maliyeti ise toplam 10,197,573.25 Türk Lirası

olarak gerçekleşmiş olup ile bu maliyet, Şirket'in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Şirketimizin 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Geri Alım Programı" dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.