FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kar payı dağıtım kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EDIP, TRAEDIPW91B3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EDIP, TRAEDIPW91B3
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 16.156.135,49 TL dönem karı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 562.146.813 TL (ana ortaklık payları 562.146.813 TL) dönem karı oluşmuştur.

Buna göre SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere VUK hükümlerince hazırlanmış mali tablolarımızda oluşan 16.156.135,49 TL kardan 5.667.324,69 TL geçmiş yıl zararı düşülüp, 524.440,54 TL birinci tertip yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan 9.964.370,26 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, bu sebeple kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
65.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.057.213
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
743.338.835
16.156.135,49
4. Vergiler ( - )
-181.192.022
5. Net Dönem Kârı
562.146.813
16.156.135,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-220.818.947
-5.667.324,69
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-524.440,54
-524.440,54
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
340.803.425,46
9.964.370,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.990.950
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
345.794.375,46
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
340.803.425,46
9.964.370,26
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar