FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Genel Kurulu Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017
Peşin
0,0980392
9,80392
10
0,0882352
8,82352
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025
Peşin
0,0980392
9,80392
10
0,0882352
8,82352
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017
0
0
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18.05.2023 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; 2022 yılı karından brüt 10.000.000,00 TL net 9.000.000,00 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde 23.05.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına;

Bu çerçevede;

a) 2022 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 4.432.908,52 TL nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

b) Ortaklara brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına,

c) Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

d) Kâr dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
102.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.373.545,5
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
238.154.217
112.064.529,98
4. Vergiler ( - )
-13.091.876
-23.406.359,68
5. Net Dönem Kârı
225.062.341
88.658.170,3
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-4.432.908,52
-4.432.908,52
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.629.432,48
84.225.261,78
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
220.629.432,48
84.225.261,78
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.629.432,48
84.225.261,78
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
10.000.000
10.000.000
* Nakit
10.000.000
10.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
210.629.432,48
74.225.261,78
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
882.352,94
4,81
0,0882
8,82
B Grubu
8.117.647,06
44,28
0,0882
8,82
TOPLAM
9.000.000