FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZER00011
0
0
B Grubu, OZRDN, TREOZER00029
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 23.209.408 TL ve yasal kayıtlara göre hazırlananan mali tablolarda 21.773.186 TL kar bulunmakla beraber, Piyasa şartlarından dolayı ve Finansal ihtiyacın büyümesi nedeni ile kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine, geçmiş yıllar kar ve zararlarının mahsup edilmesine karar verildi.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
21.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.097.982
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
34.064.350
40.260.664
4. Vergiler ( - )
8.898.501
8.501.665
5. Net Dönem Kârı
25.165.849
31.758.998
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
8.029.371
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.956.441
1.956.441
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
23.209.408
21.773.186
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
777.576,4
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
8.825.764
17.198.053