FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
9.05.2023
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
17.05.2023
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.05.2023 ve Sayı: 10834
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak,  Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki  ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 9 Mayıs 2023 tarihli Genel Kurul kararı, 17 Mayıs 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 18 Mayıs 2023 tarih ve 10834 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.