FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
C Grubu
Karar Tarihi
24.04.2023
Genel Kurul Tarihi
18.05.2023
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3 - 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti;
4 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Klmsn İlan Metni 18 Mayıs 2023 Genel Kurulu.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları


KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan

C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2022 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 09:30'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; B GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ


Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak oybirliği ile seçildiler.


02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

YETKİ VERİLMESİ


Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03. 18 MAYIS 2023 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

C Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,

Sayın Reha Haznedaroğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.


Yapılan oylama sonucunda,


Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.


05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2022 yılı C Grubu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2022 yılı C GRUBU olağan genel kurul tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay

Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel

Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre /

MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;

3. 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin

11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti;

4. Yönetim Kurulunun 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;

5. Dilekler ve kapanış