FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Kar Dağıtımı Yapılmaması Önerisinin Kabul Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
GLRYH
Karar Tarihi
17.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026
0
0
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
0
0
Ek Açıklamalar

2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Madde 5:

Yönetim Kurulu'nun 01.01.2022-31.12.2022 yılı karından kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu. "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olduğu düşüncesi ile önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması sebepleriyle 2022 yılı karından kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunuldu. Söz alan olmadı. 2022 yılından kar dağıtılmaması oy çokluğu ile kabul edildi.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.334.963
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
295.328.064
35.617.156,5
4. Vergiler ( - )
14.538.737
5. Net Dönem Kârı
280.789.327
35.617.156,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.780.857,83
1.780.857,83
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
279.008.469,18
33.836.298,68
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
27.964,4
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
279.036.433,58
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
279.008.469,18
33.836.298,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Genel kurula teklif edilen kar dağıtım tablosudur.