FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Dağıtılmaması Hususunun Görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı Tarihi eşleştirilmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
18.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.06.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRLC00014
0
0
B Grubu, TRILC, TRETRLC00022
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 18.05.2023 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 66.376.611-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 68.593.625,36-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 3.429.681,26 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 62.946.929,7 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre - 65.163.944,10 TL faaliyet karı vardır) kısmın geçmiş yıllar karı hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kardağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
161.805.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.429.681,27
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
85.524.676
88.764.667,99
4. Vergiler ( - )
19.148.065
20.171.042,63
5. Net Dönem Kârı
66.376.611
68.593.625,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.429.681,27
3.429.681,27
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
62.946.929,73
65.163.944,09
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
62.946.929,73
65.163.944,09
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
3.429.681,27
3.429.681,27
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0