FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Muhammet Nuri Ensari
89600000
TRY
76,71
DİĞER
27200000
TRY
23,29
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
9600000
TRY
8,22
Yönetim Kuruluna aday gösterme ; 1'e 5 oy imtiyazı bulunmaktadır. (Esas sözleşme Madde:6 ; Madde:10)
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1,00
TRY
107200000
TRY
91,78
Yoktur
İşlem Görüyor