FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
Peşin
0,1000000
10
10
0,0900000
9
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
Peşin
0,1000000
10
10
0,0900000
9
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
Peşin
0,1000000
10
10
0,0900000
9
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
Peşin
0,1000000
10
10
0,0900000
9
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
0
0
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

Şirketimizin 1.361.766 Bin TL 2022 yılı konsolide TFRS dönem net karından, 10.673 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 100.000 Bin TL tutarında nakit kar payının pay sahiplerimize dağıtılması, 10.000 Bin TL tutarında nakit kar payının Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılması, 2022 yılı TFRS net karından kalan 1.241.093 Bin TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

Şirketimizin yasal kayıtlarına göre ise 213.455.875,01 TL 2022 yılı dönem net karından, 10.672.793,75 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 100.000.000 TL tutarında nakit kar payının pay sahiplerimize dağıtılması, 10.000.000 TL tutarında nakit kar payının Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılması, ayrıca dönem net karından kalan 92.783.081,26 TL'nin ve geçmiş yıl karından kalan 2.000.000 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şekli ve kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin,

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
GSDHO 31.12.2022 Kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
67.627.315,73
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
0
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.514.187
268.709.189,44
4. Vergiler ( - )
-152.421
-55.253.314,43
5. Net Dönem Kârı
1.361.766
213.455.875,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-10.673
-10.672.793,75
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.351.093
202.783.081,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
296,97
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.351.389,97
202.783.081,26
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
100.000
100.000.000
* Nakit
100.000
100.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
10.000
10.000.000
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
10.000
10.000.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.241.093
92.783.081,26
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
2.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
141,41
0
0
0,09
9
B Grubu
141,41
0
0
0,09
9
C Grubu
141,41
0
0
0,09
9
D Grubu
89.999.575,78
0
6,66
0,09
9
TOPLAM
90.000.000
0
6,66
0,09
9
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır; konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.

(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.

(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(5) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına nakit kâr payı tutarlarının ve oranlarının net değerleri hesaplanmıştır.