FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
59.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029
5.448.994,192
3.786.589,180
69,49152
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011
53.551.005,808
37.213.410,820
69,49152
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
59.000.000
41.000.000,000
69,49152
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
22.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

12.05.2023 tarih ve 451 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 59.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 41.000.000 TL tutarında, tamamı 2022 Yılı karından karşılanmak üzere toplam (%69,4915 oranında) artırılarak 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. 22.05.2023 tarihi itibariyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
8-Ana Sözleşme Md.6 Tadil Metni.pdf