FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu 22.05.2023 tarihli toplantısında:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, 11 Mayıs 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle yeniden seçilmeleri dolayısıyla;

 1.        Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN'in, Komite Üyeliği'ne Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN'ın Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

2.        Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kürşad TÜZMEN'in, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. Hasan CEBECİ'nin atanmasına,

3.        Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan CEBECİ'nin, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rahmi CEYHAN'ın atanmasına,

karar vermiştir.