FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75.000.000TL (%100 oranında) artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.04.2023 tarihinde açıklanmıştı.

Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.05.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname ekte yer almaktadır.