FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
İTM-443 Referanslı 154kV Barhal Havza TM Yapım İşi
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İş şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
85.408.550, -TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

03/05/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 03/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2023/347739 ihale kayıt numaralı ‘' İTM-443 Referanslı 154kV Barhal Havza TM Yapım İşi'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.


TEİAŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı 23/05/2023 tarihinde iletilmiştir.


İşin baz bedeli 85.408.550, -TL'dir. (Seksenbeşmilyondörtyüzsekizbinbeşyüzelli, Türk Lirası)


Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


Saygılarımızla,