FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GOODY, TRAGOODY91E9
0
0
Ek Açıklamalar

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 23.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararıyla; gerek içinde bulunduğumuz küresel ve ulusal ekonomik şartlar, gerekse işletme sermayesi yönetiminde sürdürdüğümüz ihtiyatlı yaklaşımımız doğrultusunda; 2022 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine göre oluşan 246.894.668,00 TL net dönem karından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem zararı nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmaması önerisi oy çokluğuyla onaylanmıştır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
270.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
21.270.852,31
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımınıda imtiyaz bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
301.224.324
-83.458.792
4. Vergiler ( - )
-54.329.656
-54.329.656
5. Net Dönem Kârı
246.894.668
-137.788.448
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
246.894.668
-137.788.448
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
127.069
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
247.021.737
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
246.894.668
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar