FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
4.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
25.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
16.02.2023
141.569
0,315
21,19
-
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
21.02.2023
31.123
0,069
21,366
-
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
24.02.2023
44.375
0,099
21,439
-
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
03.03.2023
37.600
0,084
19,976
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
15.03.2023
27.100
0,06
22,237
-
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
23.03.2023
32.523
0,072
20,271
-
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
03.04.2023
23.500
0,052
19,566
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
25.04.2023
51.200
0,114
20,416
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
27.04.2023
39.300
0,087
20,097
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
03.05.2023
36.366
0,08
17,643
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
08.05.2023
18.954
0,042
17,8569
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)
Geri Alımın Maliyeti (TL)
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak
Geri Alınan Toplam Pay Sayısı
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, EDATA, TREEDTA00021
22,37
21,433
10.360.533,69
İç Kaynak
483.610
1,074
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağandışı gelişmeler sebebiyle ani olarak hızla düşmesi ve mevcut seviyesinin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, hem pay sahiplerinin haklarını korumak ve hem de sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak;a)Pay geri alım programının azami 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 25.000.000 TL olarak, alınacak azami hisse adedinin ise 4.500.000'u geçmeyecek şekilde belirlenmesine,c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,d)Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekliözel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, " karar verilmişti.

Söz konusu karar ve belirlenen 25.000.000 TL'lik limit kapsamında bugüne kadar komisyon dahil toplam 10.919.148,22 TL, (komisyon hariç 10.360.148,22 TL) tutarında 483.610 lotluk geri alım yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 22.05.2023 tarihli (bugünkü) toplantısında; kredi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak, 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen geri alım limitinin kullanılmayan 14.080.851,78 TL'lik kısmının iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.