FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Kesinleşen
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
24.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirket GYO olduğu için yasal düzenlemeler kapsamında stopaj kesintisi yapılmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
Şirket GYO olduğu için yasal düzenlemeler kapsamında stopaj kesintisi yapılmamaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026
Peşin
0,2000000
20
0
0,2000000
20
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034
Peşin
0,2000000
20
0
0,2000000
20
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018
Peşin
0,2000000
20
0
0,2000000
20
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.05.2023
29.05.2023
31.05.2023
30.05.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00026
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRGY00034
0
0
C Grubu, TRGYO, TRETRGY00018
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26.04.2023 Tarih ve 2023/27 sayılı toplantısında, Şirketimizin, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2022 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 200.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması Genel Kurul da onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
kar dağıtım tablosu 2022.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
352.804.365
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
18.436.300.000
1.255.700.075
4. Vergiler ( - )
2.151.000
5. Net Dönem Kârı
18.434.149.000
1.255.700.075
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
320.326.200
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
46.768.694
46.768.694
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
18.387.380.306
888.605.182
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
31.972.940
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
18.419.353.246
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
50.000.000
* Nakit
50.000.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
150.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
15.000.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
18.172.380.306
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
40.093.852,99
0
0
0,2
20
B Grubu
40.093.852,99
0
0
0,2
20
C Grubu
119.812.294,04
0
0
0,2
20
TOPLAM
200.000.000
0
0,01
0,2
20
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulumuzun 26.04.2023 Tarih ve 2023/27 sayılı toplantısında, Şirketimizin, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2022 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 200.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir