FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Dönem sonucu için Genel Kurul'a yapılacak teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
KAP'da 22.05.2023 tarih ve 21:21:25 sularında yapılan Ödenecek Toplan Nakit Kar Payı Tutarlarının grup oranlarının eşitlenmesi açısından tutar bölümüne virgülden sonra beş hane ilave edilerek bildirim güncellenmiştir.
Karar Tarihi
22.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.06.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021
Peşin
0,0200000
2
10
0,0180000
1,8
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5
Peşin
0,0200000
2
10
0,0180000
1,8
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHEV00021
0
0
B Grubu, IHEVA, TRAIHEVA91H5
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (22.05.2023) yapılan toplantısında;

Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 226.112.084 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 133.385.003,78 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan kardan yasal kesintilerin yapılması sonucunda kalan tutardan; 7.010.000 TL'nin kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyeden esas sözleşme kapsamında yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,

Kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına,

Karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK'de yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR_DAGITIM_TABLOSU_2022_IHEVA.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
350.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.459.616,04
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
250.936.716
150.508.947,12
4. Vergiler ( - )
24.824.632
17.123.943,34
5. Net Dönem Kârı
226.112.084
133.385.003,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
6.669.250,19
6.669.250,19
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
219.442.833,81
126.715.753,59
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.291.675,48
1.291.675,48
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
220.734.509,29
128.007.429,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
7.010.000
7.010.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
212.432.833,81
119.705.753,59
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar