FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
29.160.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
60.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
YUNSA, TRAYUNSA91B5
29.160.000
30.840.000,000
105,76131
YUNSA, TRAYUNSA91B5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
29.160.000
30.840.000,000
105,76131
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
30.657.865,47
Emisyon Primi (TL)
92.957,32
Diğer Kar Yedekleri (TL)
89.177,21
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;


1. Şirketin 500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 29.160.000,- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %105,76131 oranında artış ile 30.840.000,- TL arttırılarak 60.000.000,- TL'ye çıkarılmasına,

2. Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3. İç kaynaklardan yapılacak olan 30.840.000,-TL tutarındaki sermaye artışının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 27.098.612,57 TL Sermaye Düzeltme Farklarından, 92.957,32 TL Paylara İlişkin Primlerden, 3.648.430,11 TL Olağanüstü Yedeklerden (Geçmiş Yıl Karları) karşılanmasına,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 30.657.865,47 TL Sermaye Düzeltme Farklarından, 92.957,32 TL Paylara İlişkin Primlerden, 89.177,21 TL Olağanüstü Yedeklerden (Geçmiş Yıl Karları) karşılanmasına,

4. İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Mali İşler Direktörü Semih UTKU ve Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Murat DOĞAN'ın yetkili kılınmasına,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
YUNSA - Tadil Metni.pdf