FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKSN00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKSN00013
0
0
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 24.05.2023 tarihli toplantısında,

Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 224.359.169 TL net dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış yasal kayıtlarımız da yer alan 48.308.947 TL dönem net karı ile 76.058.714 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının netleşmesi sonucunda net dağıtılabilir kar bulunmadığından, genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir.

Kamunun bilgisine arz ederiz.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
49.957.498
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.134.275
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar dağıtımınıda imtiyaz bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
239.809.641
61.895.930
4. Vergiler ( - )
15.450.472
13.586.982
5. Net Dönem Kârı
224.359.169
48.308.947
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
76.058.714
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
224.359.169
-27.749.767
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
49.812
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
224.408.981
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
224.359.169
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar