FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25 Mayıs 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

  

1-Şirketimizin 25.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

  

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na                   :  Sn. İnan KIRAÇ'ın

  

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne         :  Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin

  

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne       :  Sn. Okan BAŞ'ın

  

seçilmelerine,

  

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde,

  

i. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine ise icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın atanmalarına,

  

ii. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY'ın atanmalarına,

  

iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Müfit ATASEVEN'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Muhsin MENGÜTÜRK'ün ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Evren UÇAK'ın atanmalarına,

  

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

  

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.