FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00028
0
0
B Grubu, YEOTK, TREYEOT00010
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYEOT00036
0
0
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
96.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.615.412
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
252.480.597
37.756.667
4. Vergiler ( - )
33.350.115
5.062.035
5. Net Dönem Kârı
219.130.482
32.694.632
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.634.732
1.634.732
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
217.495.750
31.059.901
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
217.495.750
31.059.901
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
384.890
384.890
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
217.880.640
31.444.791
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 29.05.2023 tarihinde yapılan Genel kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2023 tarihli toplantısında alınan; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimiz 219.130.482 TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 32.694.632 TL kâr etmiş olup, Şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak, sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması şeklindeki önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.