FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
400.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
500.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
20
5,000
25,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRKY00020
Nâma
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
399.999.980
99.999.995,000
25,00000
B Grubu
B Grubu, SARKY, TRASARKY91G6
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
400.000.000
100.000.000,000
25,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
29.05.2023
SPK Başvuru Tarihi
29.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

1) Şirketimizin 07.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kâr Dağıtımı kararı doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 25,00 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 400.000.000,-TL‘den 500.000.000,-TL'ye çıkartılmasına,

- Artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının 2022 Yılı Dönem Kârından (Geçmiş Dönem Kârı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

- Artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 15. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama paylar 12. Tertip olarak çıkartılmasına,

- % 25,00 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,

- Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulundan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanmasına,

- Artırımın Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan edilmesine,

-İş bu Yönetim Kurulu Kararının KAP'ta yayınlanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Şirketimizin 10.05.2023 tarih ve 1688/23.13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; çıkarılmış sermayesinin 400.000.000,- TL'den 500.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 2022 yılı Dönem Karından (Geçmiş Dönem karı hesabından) olmak üzere tamamının , iç kaynaklardan tamamlandığına dair karar alınarak gerekli izinlerin alınması için 29.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."