FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
05.05.2023
Genel Kurul Tarihi
30.05.2023
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4 - 2022 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2023 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9 - 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Daveti ve Vekaletname_30.05.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GK Bilgilendirme Dokumanı_30.05.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

30 Mayıs 2023 Salı günü saat 13:00'de Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.

Kamunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak_30.05.2023.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun_30.05.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

30 Mayıs 2023 Salı günü saat 13:00'de Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.