FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 30.05.2023 tarihli kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde; Şirketimiz  Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/206813, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/701197)'na sahip olan Sayın Sebahattin Durmuş atanmıştır.