FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin gerekli izinler doğrultusunda değiştirilmesiyle; 25.05.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup,05.06.2023 tarihli ve 10845 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
Kredi Hesaplama