FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ARDYZ]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
06.12.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

31.05.2023 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimi açıklamamıza istinaden; 

" SİGNUM TEKNOLOJİ TANITIM VE EĞİTİM A.Ş.'nin,  %49'nun devralınması karşılığında 175.000 TL (175.000 Adet) nominal değerli KONTR payları ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. hesabına virman yapılmıştır. 

Bu işlemle birlikte 05.06.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 858.038 TL'den (858.038 Adet) 683.038 TL'ye (683.038 Adet) gerilemiş olup ,bu payların sermayeye oranı %0,4290'dan %0,3415'e düşmüştür.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KONTR
05/06/2023
175.000
% 0,0875
143
% 0,3415
443.256,81
-