FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Geçmil Yıllar Karından Dağıtım
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurulda pay sahiplerinden Sayın Celal SÖNMEZ tarafından önerilen , 2022 yılından önceki faaliyet yıllarına ait Geçmiş Yıllar Karlarından 12.000.000,00.-TL'lik kısımdan , vergi ve yasal yükümlülükler karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan tutarın yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde ve en geç yıl sonundan önce , nakit olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi , katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Karar Tarihi
11.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
06.06.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
SONME, TRASONME91B5
1. Taksit
0,0810810
8,1081
10
0,0729729
7,29729
SONME, TRASONME91B5
2. Taksit
0,0810810
8,1081
10
0,0729729
7,29729
SONME, TRASONME91B5
TOPLAM
0,1621620
16,2162
10
0,1459458
14,59458
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
10.07.2023
12.07.2023
11.07.2023
2. Taksit
27.12.2023
29.12.2023
28.12.2023
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
SONME, TRASONME91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SONME 2022 KAR DAĞITIM.pdf
EK: 2
Kar Dağıtım Çalışması_Filament .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
74.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.965.990,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
16.121.376
16.531.527,57
4. Vergiler ( - )
3.006.768
2.539.592,72
5. Net Dönem Kârı
13.092.620
13.991.934,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
699.596,74
699.596,74
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
12.393.023,26
13.292.338,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
12.393.023,26
13.292.338,11
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
3.700.000
3.700.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
8.300.000
8.300.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
830.000
830.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
12.393.023,26
13.292.338,11
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
12.000.000
12.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
10.800.000
0
96,83
0,16
16,21622
TOPLAM
10.800.000
0
96,83
0,16
16,21622
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

06.06.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılından önceki faaliyet yıllarına ait Geçmiş Yıllar Karlarından 12.000.000,00.-TL'lik kısımdan , vergi ve yasal yükümlülükler karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan tutarın yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde ve en geç yıl sonundan önce , nakit olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi , katılanların oybirliğiyle kabul edilmiştir.