FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.06.2023
Genel Kurul Tarihi
11.07.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.07.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - 12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
PENTA 2022 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
PENTA 2022 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı