FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Çalışma başlatılmıştır.
Çalışma başlatılmıştır.
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket’in “Etik İlke Kuralları’’ (https://www.ditas.com.tr/kurumsal-yonetim-etik-ilke-ve-davranis-kurallari), “İnsan Kaynakları Politikası” https://www.ditas.com.tr/uploads/04_insan-kaynaklari-politikasi.pdf), “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/03_is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf), “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası” (https://www.doganholding. com.tr/media/1136/dogan_holding_ rusvet_ve_yolsuzlukla_mucadele_ politikasi.pdf), “Sorumlu Satın Alma Politikası ve Etik Davranışlar Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/sorumlu-satin-alma-ve-tedarikciler-icin-etik-davranis-kurallari-politikasi.pdf), “Bağış Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas_bagis-ve-yardim-politikasi.pdf) ve “Çevre Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/cevre-politikasi.pdf) Sürdürülebilirlik Politikası (https://www.ditas.com.tr/uploads/surdurulebilirlik-politikasi.pdf ) ‘İnsan kaynkaları Politikası’’ (https://www.ditas.com.tr/uploads/04_insan-kaynaklari-politikasi.pdf) da Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
Şirket’in “Etik İlke Kuralları’’ (https://www.ditas.com.tr/kurumsal-yonetim-etik-ilke-ve-davranis-kurallari), “İnsan Kaynakları Politikası” https://www.ditas.com.tr/uploads/04_insan-kaynaklari-politikasi.pdf), “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/03_is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf), “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası” (https://www.doganholding. com.tr/media/1136/dogan_holding_ rusvet_ve_yolsuzlukla_mucadele_ politikasi.pdf), “Sorumlu Satın Alma Politikası ve Etik Davranışlar Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/sorumlu-satin-alma-ve-tedarikciler-icin-etik-davranis-kurallari-politikasi.pdf), “Bağış Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas_bagis-ve-yardim-politikasi.pdf) ve “Çevre Politikası” (https://www.ditas.com.tr/uploads/cevre-politikasi.pdf) Sürdürülebilirlik Politikası (https://www.ditas.com.tr/uploads/surdurulebilirlik-politikasi.pdf ) ‘İnsan kaynkaları Politikası’’ (https://www.ditas.com.tr/uploads/04_insan-kaynaklari-politikasi.pdf) da Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketin Sürdürülebilirlik Politikası web sitesinde Kamuya açıklanmıştır. (https://www.ditas.com.tr/uploads/surdurulebilirlik-politikasi.pdf ) ÇSY hedefleri ise sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (sayfa 21) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
Şirketin Sürdürülebilirlik Politikası web sitesinde Kamuya açıklanmıştır. (https://www.ditas.com.tr/uploads/surdurulebilirlik-politikasi.pdf ) ÇSY hedefleri ise sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (sayfa 21) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışma esasları sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (Sayfa 17) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışma esasları sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (Sayfa 17) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Komitesi yılda 4 kere toplanmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışma esasları sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (Sayfa 18) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
Sürdürülebilirlik Komitesi yılda 4 kere toplanmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi ve çalışma esasları sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (Sayfa 18) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY hedefleri ise sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (sayfa 21) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
ÇSY hedefleri ise sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (sayfa 21) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY Performans Göstergeleri sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (sayfa 34,35,36, 44,46,47,48,49) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
ÇSY Performans Göstergeleri sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. (sayfa 34,35,36, 44,46,47,48,49) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. (Sayfa 51,52,53) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
Sürdürülebilirlik Performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır. (Sayfa 51,52,53) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 4,5,6,10) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 4,5,6,10) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklanmıştır.(sayfa 58) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklanmıştır.(sayfa 58) (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY politikaları açısından önemli nitelikte dava olmamıştır. Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır. (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
ÇSY politikaları açısından önemli nitelikte dava olmamıştır. Sürdürülebilirlik raporunda açıklanmıştır. (https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf )
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporunda sayfa 148 de doğrulanan veriler kamuyla paylaşılmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3250/dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-rehberi_tr_v2.pdf
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporunda sayfa 148 de doğrulanan veriler kamuyla paylaşılmıştır. https://www.doganholding.com.tr/media/3250/dogancozum-2022-0128-dohol-surdurulebilirlik-rehberi_tr_v2.pdf
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi mevcut olup sertifikaları ve politikaları kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/teknoloji-ve-kalite-kalite-sertifikalarimiz https://www.ditas.com.tr/kurumsal-yonetim-politikalar
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi mevcut olup sertifikaları ve politikaları kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/teknoloji-ve-kalite-kalite-sertifikalarimiz https://www.ditas.com.tr/kurumsal-yonetim-politikalar
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklamıştır. (Sayfa 4) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları Sürdürülebilirlik Raporunda kamuya açıklamıştır. (Sayfa 4) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışanlar için Kaizen ve öneri sistemi ödüllendirme sistemi mevcuttur. Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(sayfa 37) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Çalışanlar için Kaizen ve öneri sistemi ödüllendirme sistemi mevcuttur. Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(sayfa 37) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 12,31) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 12,31) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 46) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 46) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 46) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 46) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılmıştır. (Sayfa 134,135,136,137,138,139,140,141,142,)
Doğan Holding Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılmıştır. (Sayfa 134,135,136,137,138,139,140,141,142,)
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 21) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 21) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 21) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 21) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre Politikasına kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/cevre-politikasi.pdf
Çevre Politikasına kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/cevre-politikasi.pdf
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 21) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 21) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 46) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 46) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 43,44,45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 43,44,45) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 48) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 48) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Sorumlu Satın Alma Politikası ve Tedarikçiler İçin Etik Davranış Kuralları Politikası web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/sorumlu-satin-alma-ve-tedarikciler-icin-etik-davranis-kurallari-politikasi.pdf
Sorumlu Satın Alma Politikası ve Tedarikçiler İçin Etik Davranış Kuralları Politikası web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/sorumlu-satin-alma-ve-tedarikciler-icin-etik-davranis-kurallari-politikasi.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Şikayet Yönetimi Politikası web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/sikayet-yonetim-politikasi.pdf
Şikayet Yönetimi Politikası web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/sikayet-yonetim-politikasi.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/03_is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf
İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/03_is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 39) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 39) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/07_kisisel-verilere-iliskin-aydinlatma-politikasi.pdf
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/07_kisisel-verilere-iliskin-aydinlatma-politikasi.pdf
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
Etik İlke ve Davranış Kuralları web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/uploads/etik-ilkeler-ve-davranislar-politikasi.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 38) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 38) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri şikayetleri web sitesi üzerinden yapılabilen bir sekme eklenmiş ve kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/musteri-geri-bildirimi-3
Müşteri şikayetleri web sitesi üzerinden yapılabilen bir sekme eklenmiş ve kamuya açıklanmıştır. https://www.ditas.com.tr/musteri-geri-bildirimi-3
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 12 https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 12 https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 11) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 11) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 11) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 11) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 5) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 5) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 51, 52, 53) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf
Sürdürülebilirlik raporunda kamuya açıklanmıştır.(Sayfa 51, 52, 53) https://www.ditas.com.tr/uploads/ditas-surdurulebilirlik-raporu.pdf