FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulu, Bankamızın 28 Ağustos 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurduğu 300 milyon ABD Doları veya muadili tutara kadar katkı sermaye niteliğini haiz sermaye benzeri borçlanma aracının ihracının akabinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) erken geri ödemeye ilişkin gerekli iznin alınması kaydıyla, söz konusu ihraçtan elde edilecek fonun, Bankamızın ana hissedarı Qatar National Bank (Q.P.S.C.)'den kullanmış olduğu sırasıyla nominal tutarı 125 milyon Amerikan Doları ve vadesi 30.05.2029 olan mevcut katkı sermaye niteliğine haiz sermaye benzeri kredisinin tamamen erken ödenmesinde ve kalan kısmının nominal tutarı 260 milyon Amerikan Doları ve vadesi 26.05.2030 olan mevcut katkı sermaye niteliğine haiz sermaye benzeri kredisinin kısmi erken geri ödenmesinde kullanılmasına karar vermiştir. Planlanan ödeme, aynı tutarda, aynı kalitede ve daha uzun vadeli bir borçlanma aracı ile önceden ikame edileceğinden, Bankamızın sermaye yeterlilik oranlarında bir etki yaratmayacaktır.