FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
İhraç Belgesinin Onaylanması İçin SPK'ya Başvurulması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
İhraç Belgesinin Onaylanması İçin SPK'ya Başvurulması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
180.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
59.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL)
65.014.880,95
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024
1.312.500
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
57.750.000
5.952.380,95
10,30715
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
59.062.500
5.952.380,950
10,07810
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi
Vahap YILMAZ,Birim YILMAZ
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
20.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2023/56 sayılı Bülteni'nde duyurulduğu üzere;

Şirketimizin 180.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ (Borsa)'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 50.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Birim YILMAZ'a 25.000.000 TL ve Vahap YILMAZ'a 25.000.000 TL tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulca onaylanması talebi, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına,

Birim YILMAZ ve Vahap YILMAZ tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağı, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK'ya bilgi verilmesine

karar verilmiştir.

Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 8,40 TL olarak belirlenmiş olup sermaye artırımı sonucunda çıkarılmış sermaye 59.062.500 TL'den 65.014.880,95 TL'ye çıkacaktır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Saygılarımızla.