FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
CS23000199 HAVALI HÜCRE&KÖŞK ÇERÇEVE ALT ALIMI İŞİ
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhaleye konu iş, şirketin uhdesinde kalmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
2.275.000, -USD
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

23/10/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ‘'CS23000199 HAVALI HÜCRE&KÖŞK ÇERÇEVE ALT ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.


TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı ve sözleşme daveti iletilmiştir. Sözleşme, 16/11/2023 tarihinde imzalanacaktır.


İşin bedeli KDV hariç 2.275.000, -USD'dir. (İkimilyonikiyüzyetmişbeşbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 65.042.250, -TL'dir.)


Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.


Saygılarımızla,