FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 09.05.2024 tarih ve 262 no'lu kararında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca şirketimiz bünyesinde oluşturulan komitelerden;

1-Kurumsal  Yönetim Komitesi'ne, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk İdil'in Başkan, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Güneysu ve şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Melike Fettahoğlu Ağaçhan'ın üye olarak seçilmelerine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

2-Denetimden  Sorumlu Komite Başkanlığına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi  Mehmet Ali Güneysu, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Şirketimiz  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk İdil'ın seçilmelerine,

3-Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu  Üyesi Mehmet Ali Güneysu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine  Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk İdil'in seçilmelerine,

4-Sürdürülebilirlik  Komitesi, komite başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali  Güneysu'nun, komite üyeleri olarak Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Cenk İdil ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Melike Fettahoğlu  Ağaçhan'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.