FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Sonrası Kar Payı Dagıtım Konusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
LUKSK, TRALUKSK91B7
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almıştır;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'tarafından denetlenmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 134.324.890 TL solo mali dönem karı elde etmiştir. Bu doğrultuda yapılan müzakere sonunda mevcut ekonomik belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri de dikkate alınarak işletme sermayesi finansmanında kullanmak ve ekonomik belirsizliklere karşı şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi ihtiyacı ile ayrılması gereken ihtiyat akçeleri ayrıldıktan sonra kalan 2023 yılı karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
28.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
22.573.138,26
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
0
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
136.242.090
13.522.427,91
4. Vergiler ( - )
1.917.200
0
5. Net Dönem Kârı
134.324.890
13.522.427,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
676.121,4
676.121,4
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
133.648.768,6
12.846.306,51
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
6.800
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
133.655.568,6
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
133.648.768,6
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

2023 Genel Kurul Toplantısı sonucu Kar payı dagıtımı yapılmayacaktır.


saygılarımızla