FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1044
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

    

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihlerini kapsayan faaliyet dönemi için hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş Finansal Raporları ve Faaliyet Raporu'na ilişkin olarak;

  

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş solo ve konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

  

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş solo ve konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

  

c) Şirketimizin, görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş solo ve konsolide finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumunu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi, performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını


beyan ederiz.

    

Saygılarımızla,


D
enetimden Sorumlu Komite


Vahdettin ERTAŞ            

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

  

İsmail KÖKSAL

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  

  

Aclan ACAR 

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi  

  

Murat BAŞKAYA

Genel Müdür