FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn Abdurrahman Alp BEYAZ görevinden ayrılmış olup yerine Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmak kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Sn. Ergin İÇENLİ'nin, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmesine ve Sn Abdurrahman Alp BEYAZ'ın ayrılması ile boşalan, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıkları ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Ergin İÇENLİ'nin seçilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.