FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 13
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme tutarlarına ilişkin tabloda ilgili lokasyonların dağılımında sehven hata yapılmış olup toplamda bir değişiklik yoktur.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
31.12.2023 dönemine ilişkin finansal raporun 13 nolu dipnotunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme tutarlarına ilişkin tabloda ilgili lokasyonların dağılımında sehven hata yapılmış olup toplamda bir değişiklik yoktur. Söz konusu değişikliğin toplam hasılat, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosuna herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal rapor tekrar yayınlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.