FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
ANKARA - Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2024 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirket'imizin 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait  gelir tablosu,  2024 yılı 1..dönem Geçici Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde ANKARA - Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre    düzenlenmemiştir.