FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Süresinin Uzatılması Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
125.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6. Madde
SPK Başvuru Tarihi
28.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
02.10.2024
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulumuzun 28.05.2024 tarihli toplantısında,

Şirketimizin mevcut 125.000.000 (Yüzyirmibeşmilyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 no'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 500.000.000 TL'ye (Beşyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıl süreyle (2024 – 2028) olarak belirlenmesi ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin sağlanabilmesi adına yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde,

Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi amacıyla, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin Genel Kurul da onaya sunulmasına karar verilmiştir.


Yönetim kurulunun karına istinaden Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme 6. Maddesi Tadil Metni.pdf