FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılına ilişkin kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisinin onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022
0
0
B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31.12.2023 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında 2.941.966.408,00 TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 2.025.604.713,98 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı gerçekleşmiştir. Şirket kar dağıtım politikası ve esas sözleşmesi kapsamında ve ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun şekilde; karın tamamının Olağanüstü Yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.456.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
291.200.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
2.992.276.390
2.025.604.713,98
4. Vergiler ( - )
53.639.140
0
5. Net Dönem Kârı
2.941.966.408
2.025.604.713,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.941.966.408
2.025.604.713,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.941.966.408
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
2.941.966.408
2.025.604.713,98
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklığın net dönem karı 2.938.637.250-TL olup, bu tutarın (3.329.158) TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 2.941.966.408-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.