FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurulun Tescil Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2023 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
3 - 2023 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 3 Mayıs 2024 tarih ve 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması.
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması.
13 - Yönetim Kurulu tarafından 27 Şubat 2023 tarih ve 2023/10 sayılı Karar aracılığıyla kabul edilen geri alım programı ve bu program kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Say 2023 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Say 2023 OGK Davet Mektubu.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Genel Kurulumuz 30 Mayıs 2024 tarihli 11093 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.